Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

EKA Creative Studio

EKA Creative Studio / Genel  / Toplu Taşımaya Erişen Kadın (TOPUK) Basın Bülteni

Toplu Taşımaya Erişen Kadın (TOPUK) Basın Bülteni

Toplu Taşımaya Erişen Kadın (TOPUK) Projesi Tasarım Maratonu 13-14 Ağustos 2022’de Gerçekleştirildi.

Toplu Taşımaya Ulaşan Kadın (TOPUK) Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi ile kurulan KAVŞAK Ağı’nın düzenlediği mikro-hibe destek programının faydalanıcısıdır. Toplu ulaşım rotalarını kadınlar için erişilebilir ve güvenli hale getirmek amacıyla EKA Creative Studio, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ofisi, İTÜ IstanbulON Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı, Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Sokak Bizim Derneği iş birliği ile başlatılan projenin ikinci etkinliği olan Tasarım Maratonu 13-14 Ağustos 2022 tarihinde 17 farklı üniversiteden 45 öğrenci ve yeni mezunun katılımıyla Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Toplu Taşımaya Ulaşan Kadın (TOPUK) projesi kapsamında 2 Temmuz 2022 tarihinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) çevresinde yaşayan veya çalışan kadınlarla ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen çalıştay ile ve katılımcılara sunulan TSKM ve çevresini kaplayan 2.1 hektar alanın 1/100 ölçekli maketi ile problemler belirlenmiş ve halktan çözüm önerileri alınmıştı. Bir hafta boyunca Kültür Merkezinde sergilenen makete 50’nin üzerinde görüş ve öneriler işlenmiş ve tasarım maratonunda kullanılması amacıyla rapor haline getirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında katılımcılar tarafından uygulanabilir ve kapsayıcı kentsel müdahale planlarının hazırlanması amacıyla çağrı yapılan tasarım maratonuna 30 farklı üniversiteden 78 öğrenci ve yeni mezun başvuru yapmıştır. Yapılan değerlendirmeden sonra 45 öğrenci tasarım maratonuna katılmak üzere davet edilmiştir.

Tasarım maratonu 13 Ağustos Cumartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde Galeri A salonunda proje tanıtım sunumları ve maraton sonu beklentileri ile ilgili bir sunum ile başladı. Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan’ın önderliğinde saha gezisi yapıldı ve alandaki problemler tespit edildi. Sonrasında EKA Creative Studio Genel Koordinatörü Tahir Can Yarımoğlu ve Sosyolog Erman Topgül moderatörlüğünde kaynaştırma etkinliği gerçekleştirildi ve katılımcılara serbest çalışma zamanı tanındı. Yüksek Şehir Plancısı Gül Sivaslıoğlu, Araştırma Görevlisi Begüm Eser ve Sosyolog Erman Topgül Tasarım Maratonu süreci boyunca katılımcılara mentorlük yaparak katkı sağladı. Gün sonunda kısa sunumlarla her bir katılımcı grup özelinde genel değerlendirmeler gerçekleştirilerek bir sonraki gün için planlama yapıldı.

İkinci gün tasarım maratonu serbest çalışma ile başladı. İki gün boyunca katılımcılar tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresi için hazırlanan uygulama önerileri ikinci gün sonunda değerlendirme yapılarak oylandı. Proje paydaşlarından EKA Creative Studio Genel Koordinatörü Tahir Can Yarımoğlu, İTÜ IstanbulON Kentsel Hareketlilik Laboratuvarını temsilen Dr. İmge Akçakaya Waite, Sokak Bizim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Atalay, dernek kurucularından Dr. Arzu Erturan Topgül, Sosyolog Erman Topgül ve Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan gün sonunda uygulama önerilerini değerlendirerek oylamaya katıldı. Her katılımcıya verilen dört oy hakkı ile gruplarda en beğenilen uygulama önerileri oylandı ve ön plana çıkan tasarımlar yorumlandı.

No Comments

Post a Comment