Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

EKA Komünite Nedir?

Bilindiği üzere doğanın tüm bileşenleri birbiriyle devamlı etkileşim içinde yaşar. Bu nedenle paylaşmak ve iletişmek doğamızdan gelen bir durumdur diyebiliriz. Bu durumun insanoğlu olarak birbirimiz ile kurduğumuz ilişkilerin tamamına tesir ettiğini düşünürsek, hayallerimizin, planlarımızın ve attığımız adımların pek çok insanın etkisi ile şekillendiğini söyleyebiliriz. Ve...

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan

 Biyolojik açıdan kadın ve erkek olarak dünyaya gelen insan, bir de ait oldukları kültüre göre birtakım rol ve sorumluluklar üstlenirler (Powell ve Greenhause, 2010: 1012). Kadın ve erkeğin bu şekilde, parçası olduğu toplumun kültürüne göre yeniden şekillenmesi, toplumsal cinsiyet olarak adlandırılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, 60’lı...

Toplu Ulaşımda Kadın Çalıştayı Raporu Yayımda!

Kainak, katılımcı planlama araştırmaları ve süreç tasarımları hazırlama üzerine EKA Creative Studio kapsamında geliştirilmiş bir sosyal girişimdir. Kainak’ın odağında toplumun her kesiminin yerel yönetim planlarına ve politika kararlarına katılımı, düşünce aktarımları ve ortak tasarım oluşturmaları vardır. Çalışmanın amacı kentsel tasarıma katkıda bulunup insanın yaşam alanına olan aidiyet...