Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

Slide
Kente Ait İnsan İnsana Ait Kent

kainak, kentsel kararlarda ve tasarımlarda kapsayıcı bir süreç planlamasını amaçlayarak katılım yöntemleri araştırmak, geliştirmek ve projelere uygun katılım süreçleri tasarlamak için uygun yöntem seçimlerinde ve katılım sağlanmasında teknolojik imkanları kullanan bir projedir. “Kapsayıcı tasarım nasıl sağlanır?” sorusuna cevap aramaktadır.

Kainak İnternet Sitesi İçin
Çocuklar İçin Daha Yaşanabilir Kentler Mümkün!

Rota Kaşifi

Rota Kâşifi, kent hayatının bir parçası olan çocukların, kentsel mekân tasarımında göz ardı edilmesini ve yaşadıkları kenti tanımak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmamalarını dert edinen ve bunu iyileştirmek/bu konuda farkındalık yaratmak üzerine çalışan bir projedir. Her çocuğun kentte kendi macerasını üretebilmesini ve macera ile deneyimleneni öğrenme ve benlik oluşturma sürecinin bir parçası haline getirebilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çocukların kendilerini güvende hissettikleri, aidiyet duygusu ve kentli olma bilinci kazandıkları; gezerek, deneyimleyerek ve üreterek öğrendikleri kent rotaları ve istasyonlar oluşturulmaktadır.

Kent Mekan ve Zamanında Herhangi Bi’ An’a Yolculuk

Kentte Bi’ An ekibi geçmişe ait kent hafızasının hatırlatılması ve yeşertilmesinin bugünün dünyasını anlayıp, anlamlandırabilmek ve geleceği inşa edebilmek adına önemli olduğunu düşünüyor. Kentliyi kent tarihi, mekanı ve zamanında yolculuğa çıkararak toplumsal bilinç oluşturmayı ve oluşan bilincin yarınları daha sistematik inşa edebilmesini amaçlıyor. Bugün yaşadığımız kenti, düne yolculuk yaparak ve yarını düşünerek anlamlandıralım!

Kentte Bi' An Instagram Adresi İçin
İklim Eylemi Odağında Distopik Mekansal Deneyimi

13

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 13. kalkınma hedefi olan iklim eylemi üzerinden yola çıktığımız bu projede, günümüzün en önemli sorununu, iklim değişikliğini merceğimiz altına alarak “Bu dünyaya uğursuzluk getiren varlık biz miyiz?” sorusunu sizlere yöneltiyoruz.

13 İnternet Sitesi İçin
Empatiyi Görünür Kılmak

CL&CF

CLCF (Change Lenses Change Feelings) için inovasyon, insan merkezli bir yaklaşım ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetleri beraberinde getirmelidir. Bu bağlamda CLCF , tarafından sağlanan teknolojik ve mekânsal tasarım uzmanlıklarını sanatsal uygulamalarla bir araya getirir. Amaç empatiyi baz alan, mekânsal deneyimde mental problemlere hassasiyetle yaklaşarak tasarıma kazandırmayı hedefleyen bir oluşum yaratmaktır.