Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

Erişilebilir Kent Atölyesi, ‘herkes için erişilebilir kentler’ konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan, kente dair problemlerin kolektif toplum bilinciyle çözülebileceğine inanan ve bu konuda projeler ortaya çıkaran bir atölye topluluğudur. Projeler kapsamında yürütülecek çalışmalarda; kentte yaşayanlarda bir farkındalık ve sorumluluk bilinci oluşturmak amaçlanırken; aynı zamanda kent üzerinde çalışmalar yürüten çeşitli kuruluşlara referans sağlayacak kente dair denetimli bilgi ağı modeli oluşturmak hedeflenmiştir. Kurgulanan sistem birbirini besleyen iki ana platform üzerinden yürütülecektir. Birincisi kentin kullanıcılarına ulaşmak adına ve onlara kente dair problemler üzerinde söz sahibi olma hakkı tanıyan Dijital Kent Platformudur. İkinci platform ise kente dair problemler üzerine kent hak- kında çalışan farklı disiplinlerin kolektif çalışmasına ortam sağlayan Kent Birlikteliği Platformu olarak tasarlanmıştır.