Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

Erişilebilir Kent Atölyesi

Erişilebilir Kent Atölyesi / Erişilebililirlik  / Erişilebilir Akıllı Kentler ‘’Accessible Smart Cities’’

Erişilebilir Akıllı Kentler ‘’Accessible Smart Cities’’

Son dönemlerde teknolojinin de ilerlemesiyle kentlerin, teknolojiyle daha uyumlu olacak şekilde tasarlanmasına yönelik görüşler de artış gösterdi. Kentlerin teknolojiyle uyumlu olarak, insana ve sermayeye katkıda bulunduğu, geleneksel ve modern iletişim altyapısıyla kentte ekonomik büyüme ve yüksek yaşam kalitesi sağladığı bu model, 90’lı yıllardan itibaren Akıllı Kent olarak tanımlanıyor. Akıllı kent kavramı, her ne kadar kentsel üretim ve büyümede iletişim altyapısının önemini vurgulasa da, bu tanım kentin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin gelişmesiyle farklılaşabiliyor da. Akıllı Kent, yaşamın kolaylaştırıldığı, şehirlerin daha az enerji harcadığı, kamusal mekanların açık ve kolay erişilebilir olduğu bir kenti simgeler. Bu cümlenin sonunda vurgulana dikkat edelim: Eğer teknoloji, kenti herkes için daha fonksiyonel bir hale getirmiyorsa, o kent için fonksiyonel bir kent dememiz mümkün değildir. Demem o ki, teknolojiyi toplumun her kesimine hizmet edecek şekilde kullanmamış bir kent modelinin varlığından söz edilemez.

Geçtiğimiz yıllar boyunca teknolojideki buluşlar arasında, engellileri özgürleştirmeye yönelik atılan adımlar da yer alıyor. Bu sebeple, özellikle geleceğin kentleri olarak tanımladığımız Akıllı Kentlerde bu örnek buluşları görmek istememiz oldukça normal. Elinizi dahi kullanmak zorunda kalmadığınız bir kent düşünün. Alışveriş merkezleri, okullar, ofisler, hastaneler… Bütün bunlara telefonunuzdaki aplikasyonlar, sesli yönlendirmeler ve kabartma yollar aracılığıyla önünüzde hiçbir engel olmadan kusursuz bir şekilde erişebiliyorsunuz…

Böylesi bir hayali gerçekleştirmeyi yönelik ilk adımı Kanada, 2040 yılı Toronto kenti için öngördüğü, Sidewalk Labs adındaki bir Master Planıyla atıyor. Projenin misyonu, sürdürülebilirlik, satın alınabilirlik ve hareketlilik standartlarını geliştirmek için insan merkezli kentsel tasarımı, teknolojiyle harmanlamak üzerine kurulu. Hareketlilikten kasıt, mevcut standartların üzerinde olan daha erişilebilir bir tasarım. Planın IDEA bölgesi için öngördüğü kararlar arasında bölgenin ‘’ herkes için fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak erişilebilir olmasını sağlamak için yer, ulaşım, hizmet ve fırsatlara erişimine’’ öncelik göstereceği de yer alıyor. Toronto’nun gelecekteki akıllı kentinin yeni kentsel gelişim modelini benimseyen diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Evrensel Tasarım ilkelerine uygun olacağı düşünülüyor.

Microsoft da teknoloji lideri olarak, girişimcilerin Akıllı Kentlerin faydalarından yararlanmaları için teknoloji endüstrisinde erişilebilirlik konusunda öncü konumda olmaya devam ediyor. Şirket, mevcut Akıllı Kent modellerindeki sorunlara tanık olduktan sonra, G3ict ve World Enabled ile Akıllı Kentler için Herkes İçin Akıllı Kentler ‘’Smart Cities for All’’ inisiyatifi geliştiriyor. Herkes İçin Akıllı Kentler kapsamında Microsoft, akıllı teknoloji sayesinde şehirlerdeki farkındalığı gidermeyi amaçlayarak, engelleri ne olursa olsun şehirleri hem akıllı hem de çeşitli kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir araç seti geliştiriyor. Herkes İçin Akıllı Kentler Araç Seti ‘’Smart Cities for All Toolkit’’ ile geliştiricilerin, yatırımcıların ve planlayıcıların Akıllı Kent modeliyle daha uyumlu, etkileşimli ve vatandaş merkezli bir metropol görüntüsünün gerçeğe dönüşmesi daha kolay olacağı öngörülüyor.

Share America, ‘’Smart Cities Work For People With Dısabilities’’,
https://share.america.gov/smart-cities-work-for-people-with-disabilities/


Tecla, ‘’The Future of Smart Cities for People with Disabilities’’,
https://gettecla.com/blogs/news/the-future-of-smart-cities-for-people-with-disabilties


Sidewalk Toronto, ‘’Sidewalk Labs’’,
https://www.sidewalktoronto.ca/


Smart Cities For All, ‘’Smart Cities for All Toolkit’’,
https://smartcities4all.org/english-toolkit/

No Comments

Post a Comment