Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bize Ulaşın

EKA Creative Studio

EKA Creative Studio / Genel  / Toplu Ulaşımda Kadın Çalıştayı Raporu Yayımda!

Toplu Ulaşımda Kadın Çalıştayı Raporu Yayımda!

Kainak, katılımcı planlama araştırmaları ve süreç tasarımları hazırlama üzerine EKA Creative Studio kapsamında geliştirilmiş bir sosyal girişimdir. Kainak’ın odağında toplumun her kesiminin yerel yönetim planlarına ve politika kararlarına katılımı, düşünce aktarımları ve ortak tasarım oluşturmaları vardır. Çalışmanın amacı kentsel tasarıma katkıda bulunup insanın yaşam alanına olan aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Sözel ve fiziksel eylemlerle kentsel alana müdahale etmek ve kalıcı etki yaratmak için çalışmaktır. Katılımın yönetime ve tasarım kararlarında etkili bir şekilde kullanılması için önerilerde bulunmaktır. Karar alma ve tasarım süreçlerinde halkın olabildiğince katılımının sağlanmasıdır. Katılım süreçlerini kolaylaştırmak ve katılımı teşvik etmek çalışmanın amaçları arasındadır.

Kainak, katılımcı kent politikaları üzerine projeler üretmek için yola çıkmıştır ve bu süreçte ilk çalışma olarak kadınların karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve kolektif bir şekilde çözümler üretmek üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen “Toplu Ulaşımda Kadın Katılımı Projesi”, Kainak, EKA Creative Studio, İTÜ İstanbulON ve İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ofisi işbirliği ile tasarlanmıştır. “Toplu ulaşım nasıl daha kapsayıcı olabilir ve özellikle kadınların güvenli ve konforlu kullanımı için nasıl iyileştirilebilir?” sorularından yola çıkarak başlatılan “Toplu Ulaşım Planlamasında Kadın Katılımı Projesi”, katılımcı yöntemlerle toplu ulaşımdaki sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara yerinde çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Çalışma sonucunda kadınların toplu ulaşım deneyimlerinin iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir ulaşım için çözüm önerileri geliştirilecektir ve uygulanacaktır.

Uzman görüşleri alınarak önerilerin geliştirilmesi üzerine planlanan çalıştayda kadınların toplu ulaşım kullanırken karşılaştıkları sorunların sebepleri 4 farklı grupta değerlendirilmiştir. Çalıştaydaki oda başlıkları şu şekildedir:

1. Akıllı ulaşım sistemleri: Mobil ulaşım uygulamaları, istasyonlardaki akıllı bilgilendirme panoları, panik butonları ve diğer güvenlik sistemlerinin incelenmesi. Akıllı sistemlerin ve mobil uygulama çözümlerinin incelenmesi. 

2. Birlikte ulaşım deneyimi: Toplu ulaşım kullanıcıların ve görevlilerin davranışlarının değerlendirilmesi. Farkındalık çalışmalarının planlanması ve deneyim paylaşımı ile iyileştirmelerin yapılması.

3. Güvenlik: Yol, sokak, durak ve araçlardaki güvenlik sorunlarının incelenmesi. Güvenlik sistemleri, aydınlatma yerleşimleri ve toplu ulaşıma erişilebilirliğin değerlendirilmesi.
4. Yönetişim: Kurumsal kapasite artırılması ve kurumların birlikte iş yapma becerisinin geliştirilmesi üzerine tartışmalar. Kurumların sorumlulukları, yasaların koruması üzerine değerlendirmeler ve uygulanabilecek katılımcı yaklaşımlar üzerine bir değerlendirme.

5. Kapsayıcı tasarım elemanları: Araç içi tasarımlarının, istasyon ve sokak tasarımlarının incelenmesi. Kapsayıcı tasarım anlayışı ve uygulama pratiklerinin tartışılması. Toplu ulaşım rotalarındaki hizmet alanı tasarımlarının iyileştirilmesi.

23 Aralık 2021 tarihinde değerli katılımcılarımızın katkılarıyla projenin ilk ayağını oluşturan çalıştayın sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz. Eşit bir dünya için hep birlikte çalışmak dileğiyle!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü daha kapsayıcı ve eşit bir dünya umuduyla kutlu olsun!

No Comments

Post a Comment