Kentsel yaşam kalitesi, öncelikli olarak kentin, tüm kullanıcıları için  yaşanabilir şekilde planlanması koşuluna bağlıdır. Literatürde kentsel yaşam kalitesine ilişkin başlıklar güvenlikten sağlığa, fiziksel çevrenin iyileştirilmesinden kişisel ve toplumsal gelişimin sağlanmasına kadar uzayan oldukça geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Yalnızca çevresel, mekansal, sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlandığı kentlerde yaşam kalitesinden ve yaşanabilirlikten bahsedilebilir. Sürdürülebilirlik olgusu da ancak bu şartlar sağlandığı takdirde bir anlam kazanabilmektedir.

Kentler ve kentlerde yer alan toplumsal mekanlar, sosyalliğin oluştuğu, bireylerin toplumun diğer üyeleriyle ilişkiler kurduğu, ortak kültür ve kimliğin biçimlendiği alanlar olarak da tanımlandığı için bu mekanlardaki yetersizlikler ve yanlış uygulamalar, bireylerin kentle ve toplumun diğer kesimiyle olan ilişkisini zedeleyerek sosyalleşme sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Planlama hataları, dayatılan toplumsal roller ve ötekileştirmeler, kentsel aidiyet duygusuna zarar verirken, toplumun daha eşit ve adil bir kente olan gereksinimini de arttırmaktadır.

Kentlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ayrıca, doğal çevre bileşenleri ile uyumlu, doğa ile barışık kentler kurgusundan geçmektedir. Kentlerin yaşanabilirliği şüphesiz ki, kentlerdeki doğal ve beşeri kaynakların akılcı

kullanımını gerektirir. Bu da, yerleşim yerinin ekolojik okumasının doğru  yapılması ve insan etkinliklerinin çevresel duyarlılık esasına uygun olarak kullanılmasıyla mümkündür. Zira, kentlerdeki aşırı nüfusun neden olduğu ileri derece çevresel bozulmalar, yaşanabilirliğin sağlanması için gerekli olan ekolojik sistemi olumsuz yönde etkilemekte ve doğanın insana sunduğu inisiyatifleri alaşağı etmektedir.

Bu açıklamadan hareketle, ‘’Kentte Eşitlik Çalıştayı’’ kapsamında, aşağıda verilen başlıklar üzerinden geleceğe dair öngörülerin tartışılması ve bu öngörülere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Kent, Ekosistem ve İnsan

  • Kent ve Öteki

  • Kent İçi Erişilebilirlik

  • Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan

 Etkinlik 2 Ekim  saat 10.00-13.00 arasında dijital olarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU SÜRECİMİZ SONA ERMİŞTİR İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Erişilebilir Kent Atölyesi ekibi tarafından yürütülen çalışmada; Kuzguncuk ve Beylerbeyi semtleri örneği üzerinden fiziksel erişilebilirlik problemleri ve bu problemlerin yarattığı zorluklar incelenmiştir.

Erişilebilir Kent Atölyesi ekibi tarafından yürütülen CovIDEA Dijital Erişilebilirlik Atölyesi'nde; katılımcılar tarafından Covid-19 pandemisiyle birlikte gelişen problemlere yönelik çözüm önerilerini içeren raporumuz yayınlandı!!!

Erişebilirlik Kent Atölyesi

Kuzguncuk - Beylerbeyi

8-19 Temmuz 2019

Toplumsal yapıyı oluşturan unsurların “erişilebilirlik” kavramı çerçevesinde sorgulandığı; tasarımcılar ve akademisyenlerin “evrensel tasarım” ilkeleri kapsamında yürüttüğü kolektif araştırma ve uygulama çalışması